• Background Image

  Waarom heb ik nu last aan mijn knie tijdens het sporten?

  19 april 2018

19 april 2018

Waarom heb ik nu last aan mijn knie tijdens het sporten?

Ben je aan het trainen voor de Antwerp 10 miles maar ervaar je sinds een aantal weken vage klachten ter hoogte van de voorkant van knie? Worden de klachten steeds intenser en geven activiteiten zoals trappen lopen, diep hurken en langdurig zitten ook geregeld pijn? Grote kans dat ook jij ook last hebt van wat in de medische wereld het Patella Femoraal Pijn Syndroom wordt genoemd!

Wat is dit nu eigenlijk?

Het Patella Femoraal Pijn Syndroom (PFPS) is een complex beeld van klachten dat zich voornamelijk voordoet aan de voorkant van de knie en/of in en rond de patella (latijns voor knieschijf). Dit is een driehoekig bot aan de voorkant van het kniegewricht.

Het syndroom valt onder de groep van ‘overbelastingsletsels’. Dit houdt in dat het ontstaat na herhaaldelijk of overmatig gebruik van de knie waarbij de gevraagde belasting te zwaar is.

Welke structuren kunnen betrokken zijn?

De bron van anterieure kniepijn is moeilijk te identificeren, meestal zijn er dan ook geen significante afwijkingen te vinden. Het is voornamelijk de irritatie van de structuren rondom de knieschijf die leiden tot klachten.

De meest wetenschappelijk onderbouwde hypothese is dat de klachten veroorzaakt worden door het subchondrale bot (= het bot dat zich net onder het kraakbeen bevindt). Het subchondrale bot functioneert als schokdemper en is rijkelijk geïnnerveerd met free nerve endings (= zenuwuiteinden) en bloedvaten. Tijdens het ‘intens’ belasten van de knie zal het kraakbeen als het ware falen in het beschermen van het onderliggende bot. Hierdoor wordt het subchondrale bot overmatig geprikkeld of overbelast.

Andere structuren zoals het laterale retinaculum, synoviale lijn en de infrapatellaire fat pad kunnen ook betrokken zijn maar om verdere verwarring te vermijden gaan wij hier nu niet verder op in.

Wat zijn de symptomen van PFPS?
 • Meestal zijn de klachten diffuus (= vaag) gelokaliseerd aan de voorzijde van de knie. Toch kan de pijn ook rondom of achter de knieschijf gevoeld worden.
 • Deze symptomen nemen toe tijdens belastingen waarbij de knie zich in een gebogen stand bevindt zoals trappen (vooral naar beneden), lopen, lang zitten met gebogen knieën, hurken, …
 • Deze zeurende pijn is niet het gevolg van een foute beweging of een acuut traumatisch event maar treedt eerder geleidelijk op.
 • Een krakend gevoel kan aanwezig zijn maar dit komt net zoveel voor bij mensen zonder deze blessure.

Let op: de klachten zijn steeds individueel gebonden en is afhankelijk van verscheidene factoren.

Bij wie treden deze op?

PFPS is een veelvoorkomend letsel dat bij alle leeftijden kan voorkomen, maar toch voornamelijk tijdens de puberteit en bij jongvolwassenen (15-30 jaar). Een prevalentie van 28% werd gevonden bij adolescente vrouwen. Deze is 2 tot 3 maal hoger dan de prevalentie bij mannen.

Er zijn typisch twee soorten groepen van mensen die klagen van PFPS

 1. Zeer actieve sporters met dagelijkse belasting op de knie: algemeen doen zij veel meer dan het lichaam eigenlijk aankan waardoor het gewricht te weinig rust krijgt.
 2. Inactieve mensen en/of zij die net gestart zijn met bewegen: hun belastingcapaciteit is zeer laag, en zelf een beperkte hoeveelheid beweging creëert dan een overbelasting.
Hoe wordt de diagnose gesteld?

PFFS wordt aanschouwd als een uitsluitingsdiagnose. Dit betekent dat je andere mogelijke letsels eerst gaat uitsluiten om tot deze diagnose te komen. Een sportarts, kinesist, en kniespecialist zijn de aangewezen personen om deze diagnose vast te stellen met aanvullende behandeldoelen.

Een ‘aantal’ mogelijke letsels die uitgesloten moeten worden:

 • Patellapees tendinopathie
 • Acute synovitis
 • Kraakbeen defecten/slijtage
 • Iliotibiaal band syndroom
 • Fat pad impingement
 • Osgood-Schlatter disease
 • Meniscus scheur
Is beeldvorming noodzakelijk?

Beeldvorming voor deze populatiegroep wordt niet aanbevolen. Zoals hierboven vermeld, geeft beeldvorming vaak geen aanvullende informatie voor de diagnose van PFPS. Soms wordt dit toch nog voorgeschreven indien de patiënt na een aantal maanden atypisch reageert op de revalidatie. Wanneer een MRI wordt aangeraden, adviseren wij de radioloog om specifiek te controleren naar een actieve synovitis, kraakbeenpartikels en grote osteochondrale defecten die kunnen voorkomen in combinatie met botzwelling.

Waarom is dit nu allemaal belangrijk?

PFPS is een frequent voorkomend letsel dat in het algemeen positief reageert op conservatieve behandeling. Het langdurig laten aanslepen van deze klachten wordt geassocieerd met een slechtere outcome. Een snellere interventie geeft dus veel betere resultaten naar een pijnvrije knie. Studies tonen aan dat minder dan 50% van de jongeren medisch advies inwint en slechts een beperkte groep komt effectief bij een kinesist terecht. Er is dus nog zeker veel verbetering mogelijk naar educatie en specifieke interventie. Verder blijft de groep van zeer actieve sporters vaak maanden doorsporten met deze klachten met het risico op een volledige sportstop na verloop van tijd.

Als therapeut is het belangrijk om de symptoom drivers te identificeren en gericht aan te pakken. Dit gebeurt door middel van een multifactoriële benadering. De aanpak wordt verder besproken in onze volgende blog met enkele tips & tricks om eindelijk af te raken van deze vervelende kniepijn!

Wij raden aan om spoedig contact op te nemen met een sportarts/kinésist wanneer je je herkent in bovenstaande symptomen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
CONTACTEER ONS